Afdelingshoofd Magazijn

De Afdelingshoofd Magazijn zorgt voor de logistieke en operationele afhandeling van ontvangst, bewaring en uitgifte van goederen alsmede de administratieve verwerking en rapportage hiervan.
Kerntaken en activiteiten:

Geeft leiding en begeleiding aan werknemers in de afdeling. Hiervoor:

 • Bespreekt en maakt afspraken over de prioriteiten voor de afdeling per maand, kwartaal en jaar;
 • Houdt wekelijkse en maandelijkse besprekingen met Supervisors/ Coordinators en het personeel van de afdeling;
 • Is verantwoordelijk voor de implementatie van het HR-beleid in de afdeling;
 • Heeft inbreng bij de in-, door- en uitstroom van personeel binnen de afdeling conform procuratie;
 • Draagt bij aan de verdere ontwikkeling van en bespreekt knelpunten en ongewenste prestaties/gedrag met ondergeschikten.
 • Stelt (half)jaarlijkse personeelsbeoordelingen op en voert personeels-evaluatiegesprekken met ondergeschikten.

Vertaalt en voert het vastgestelde managementbeleid voor de afdeling; stelt het afdelingsplan en de processen, procedures en beleidsmaatregelen van de afdeling vast, op zo’n manier dat het werk optimaal gedaan kan worden. Daarvoor:

 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, kwantiteit, punctualiteit en efficiency van het werk;
 • Geeft input en advies aan de Manager Financial Affairs omtrent korte -en lange termijn planning, optimalisering van de financiële accounting en daarmee verband houdende processen en procedures, en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van expertise;

Draagt zorg voor een accurate en complete (financieel) magazijnadministratie. Hiervoor:

 • Legt vastgestelde magazijnwerkwijzen en procedures op;
 • Coördineert alle magazijnprocedures met verschillende afdelingen binnen de organisatie;
 • Assisteert de organisatie met magazijn administratie, conform kwaliteit- en accountancy criteria en richtlijnen;
 • Draagt zorg voor het tijdig en correct doorlopen van het periodiek afsluitingsproces in het (financieel) administratie systeem van de organisatie in nauwe samenwerking met alle relevante afdelingen;
 • Is verantwoordelijk voor de opstelling van maandelijkse en jaarlijkse rapportages ten behoeve van interne en externe financiële en kwaliteitsaudits.

Draagt zorg voor een betrouwbare bewaking en draagt bij aan een correcte waardering van de magazijnvoorraad. Hiervoor:

 • Zorgt voor de controle op de juistheid van het fysieke en administratieve goederenbestand in de magazijnen;
 • Zorgt voor periodieke voorraadtellingen en voor de analyse, verantwoording en correctie van verschillen en voor bepaling van te nemen maatregelen ingeval van incourante goederen;
 • Draagt bij aan de financiële waardering van de magazijnvoorraden ten behoeve van vastlegging in de grootboekadministratie;
 • Draagt zorg voor de periodieke totaalaansluitingen tussen de magazijnadministratie en de grootboekadministratie.

Adviseert het (top) management m.b.t. accounting procedures en best practices:

 • Geeft advies aan leidinggevende en Procurement afdeling over de aanpassing van magazijn procedures, standaarden en best practices;
Competenties
 • Leidinggeven (operationeel / taakgericht)
 • Overzicht
 • Resultaatgerichtheid
 • Integriteit
 • Expertise/Vakkennis
 • Initiatief
Functie-eisen:
 • Opleidingsniveau: Hoger Beroeps
 • Vakgebied/Expertise: Logistiek/Eslog
 • Werkervaring: 5 jaar ervaring in vergelijkbare functie
Specifieke Kennis:
 • Bedrijfsprocessen,
 • Magazijn management en administratie
 • Kennis van materialen
 • Relevante computersystemen
 • Budgetcontrole en rapportage
 • Inzicht in financiële (inclusief voorraadwaarderingsgrondslagen) en personele processen
 • Veiligheids- en milieuvoorschriften en procedures

Recruitment Consultant