Monteur

Als monteur ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig en verantwoordelijk uitvoeren van verschillende reparaties, onderhoud en revisie van materieel en technische installaties.
Functie beschrijving:

1.    Verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van onderhouds en revisie van Selikor rollend materieel en technische installaties door: 

 • Zorgdragen voor  onderhoud en revisie werkzaamheden volgens de beschreven werkinstructies, checklisten, handboeken van de fabrikant, milieunormen en 
 • Zorgdragen dat de werkopdrachten op correcte wijze worden ingevuld en afgehandeld. 

2.    Verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van reparaties door:

 • Diagnose en opsporen van technische storingen (mechanisch en elektrisch) volgens de beschreven werkinstructies, checklisten en of handboeken van de fabrikant en milieunormen;
 • Het verrichten van metingen en tests om hierover een oordeel te kunnen vormen;
 • Verschillende testapparatuur en methoden in te zetten;
 • Raadplegen van documentatie en schema’s of bij de PTS informatie inwinnen om de structuur achter het probleem te achterhalen;
 • Bevindingen te melden aan de PTS om vervolgens toestemming te krijgen voor het wel of niet repareren van de gebreken;
 • Op basis van de gestelde diagnose demonteren, repareren, vervangen van één of meerdere onderdelen zodat het gebrek of storing is verholpen;
 • Het controleren of de klachten verdwenen zijn (visueel, auditief of met behulp van testapparatuur) en indien nodig op instructie van de PTS uitvoeren van een proefrit en
 • Zorgdragen dat de werkopdrachten op correcte wijze worden ingevuld en afgehandeld. 

3.    Verantwoordelijk voor eigen beheer van het werkmateriaal en zorgdragen voor een schone en veilige werkplek door:

 • Het beheren van de toegewezen gereedschappen en materialen;
 • Het op instructie van de PTS afhalen van onderdelen uit de magazijn t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden; 
 • Het signaleren van tekorten van het werkmateriaal en 
 • Het schoonhouden van de werkplek conform de geldende milieu en veiligheids richtlijnen. 

Kennis en Vaardigheden
 • Kennis en inzicht van automotive, electronica, hydrauliek en pneumatiek.
 • Kennis en vaardigheid in het toepassen van de technieken.
 • Kennis van de interne richtlijnen, veiligheidsvoorschriften technische en automotive handboeken.
 • Vaardigheden met het lezen van werkschema’s. 
 • Vaardigheden met het omgaan van een PC. 
Competenties    
 • Plannen en organiseren
 • Communicatie 
 • Accuraat 
 • Analyse
 • Conroleren van systemen en onderdelen
 • Pro-actief
 • Oplossingsgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Klant en servicegericht
 • Leervermogen
 • Milieugericht 
 • Kostenbewust handelen

Recruitment Consultant