Senior Account Management Representative

De Senior Account Management Representative maximaliseert de commerciële mogelijkheden in de toegewezen marktsector met grootzakelijke klanten en draagt zorg voor de samenwerking en behoud van het imago van het bedrijf als een betrouwbare handelspartner.
Kern taken en activiteiten

Geeft begeleiding en sturing aan werknemers in de afdeling. Hiervoor:

 • Stelt de week- en dagplanning op voor de sectie, verdeelt de uit te voeren werkzaamheden en informeert over de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoeringskaders;
 • Ziet toe op de voortgang van het werk, geeft terugkoppeling over geleverd werk en neemt corrigerende stappen wanneer nodig;
 • Heeft inbreng bij in-, door- en uitstroom van personeel binnen de sectie conform procuratie;
 • Draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de medewerkers, bespreekt knelpunten en ongewenste prestaties/gedrag en beantwoordt vragen; 
 • Stelt (half)jaarlijkse personeelsbeoordelingen op en voert personeels-evaluatiegesprekken met ondergeschikten.

Levert een bijdrage bij het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening ten aanzien van grootzakelijke klanten. Hiervoor:

 • Zorgt voor adequate coördinatie met de technische afdelingen in het geval structurele aanpassingen van het net nodig zijn om een aansluiting te realiseren;
 • Bewaakt nakoming van de parameters van dienstverlening;
 • Verzorgt periodieke rapportage op aantal en status dienstverleningsverzoeken en KPI’s;
 • Werkt proactief in optimalisering van klanttevredenheid en de verbetering van het imago als een betrouwbare handelspartner;
 • Draagt zorg voor volledige en nauwkeurige vastlegging van klantendata; 
 • Bewaakt en controleert de maandelijkse factureringscyclus om te garanderen dat dit correct verloopt. 

Draagt zorg voor accountbeheer voor de grootverbruik klanten en voor de ontplooiing van commerciële mogelijkheden. Hiervoor:

 • Verzorgt de acquisitie van projecten;
 • Is belast met de project coördinatie- en planning;
 • Verzorgt het accountbeheer van grootzakelijke klanten en zorgt voor het jaarlijks opstellen van segmentplan; 
 • Is het gezicht van en is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van contacten met de grootzakelijke 
 • Analyseert en stelt markt strategieën op. Stelt  nieuw beleid voor, omtrent procedures en werkmethoden;
 • Bereidt contracten en bewaakt nakoming van technische, administratieve en uitvoeringsaspecten;
 • Controleert of de correcte metingen zijn toegepast gebaseerd op de specifieke factureringsfactor die de aansluiting behoeft; 
 • Evalueert de technische uitvoering, om te garanderen dat de beste oplossing aan de klant wordt geboden;
 • Houdt een project ‘funnel’ bij en rapporteert maandelijks over de voorgang;
 • Volgt ontwikkelingen in de toegewezen marktsector om nieuwe commerciële mogelijkheden te ontplooien (value-added services);

Voert taken uit die inherent aan de functie zijn verbonden. Hiervoor:

 • Controleert meerjarige overeenkomsten met klanten en geeft aan wanneer prijs-, dan wel andere aanpassingen dienen plaats te vinden;
 • Heeft een actieve rol bij zakelijke netwerkbijeenkomsten.
Competenties

Leidinggeven (operationeel en taakgericht)
Expertise/vakkennis
Bouwen en onderhouden van relaties
Klantgerichtheid
Resultaatgerichtheid
Overtuigingskracht/ beïnvloeding

Functie-eisen:
 • Opleidingsniveau: HBO 
 • Vakgebied/ Specialiteit: Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Technische bedrijfskunde
 • Werkervaring: 5 jaar
 • Kennis in technische en operationele normen elektriciteits- en waterdistributie
 • Kennis van de technische infrastructuur en procedures bij storingen
 • Technische en juridische aspecten van aansluit- en leveringsvoorwaarden
 • Economische indicatoren
 • Commerciële, technische affiniteit 
 • Relatiemanagement en kennis over besluitvormingsprocessen
 • Ervaring met B2B  is een pre
 • Projectmanagement
 • Relevante computerapplicaties 

Recruitment Consultant