Specialist Body Contour Studio

In je rol als Body Contour Specialist bekleed je een zelfstandige en uitdagende rol waarbij je het complete proces beheert van intake tot en met perfecte behandeling.
Functie omschrijving:
 • Voert, onder eigen verantwoordelijkheid, LPG endermologie gevoerde basis- en specialistische behandelingen zelfstandig uit.
 • Levert een belangrijke bijdrage aan de bedrijfseconomische resultaten van het instituut:
 1. Door een efficiënt tijdsgebruik (uitvoering van behandelingen binnen de normtijd),
 2. Door een klantenkring aan zich te binden,
 3. Door het uitvoeren van bepaalde taken op het gebied van de bedrijfsvoering en events,
 4. Door zelfstandig de marketing op social media, via nieuwsbrieven en in de winkel te verzorgen.
 • Ontvangen van de klant, voeren van het intakegesprek, opnemen van de anamnese;
 • Beoordelen van de huidconditie, adviseren over het uit te voeren behandelplan;
 • Gereed maken van de kamers, apparatuur en hulpmiddelen;
 • Uitvoeren van de behandelingen, volgens het afgesproken behandelplan;
 • Adviseren en instrueren van de klanten over het gebruik van producten;
 • Maken van afspraken met de klant over vervolg-behandelingen;
 • Bijwerken van het klantendossier;
 • Opruimen van de werkomgeving.
Kennis, ervaring en competenties:
 • Tenminste basiskennis anatomie, voedingscoach, of kennis van holistisch voeding en leefwijze of vergelijkbaar;
 • Ervaring in het geven van persoonlijke service en behandelingen;
 • Vaardigheid in het werken met de door het instituut gebruikte geautomatiseerde systemen en computertoepassingen, zowel voor wat betreft de dagelijks gebruikte als de meer specifieke functionaliteiten;
 • Klantgerichtheid;
 • Stelt de klanten op zijn/haar gemak, toont inlevingsvermogen, gaat tactvol om met emoties van de klant en met vertrouwelijke persoonlijke informatie.
 • Maakt een correcte inschatting van de tevredenheid van de klant, lost alle voorkomende klachten op;
 • Bouwt een professionele relatie op met de klant, weet klanten te binden;
 • Maakt vervolg afspraken met de klant, benadert zonodig klanten actief;
 • Maakt verkoopmogelijkheden, geeft de klant optimale productinformatie;
 • Hanteert prettige verkooptechniek;
 • Toont zich een plezierige collega, ondersteunt collega’s waar nodig;
 • Werkt effectief samen in teamverband, toont flexibiliteit;
 • Handelt vanuit de bedrijfsfilosofie en denkt mee over organisatorische aangelegenheden;
 • Beseft de grenzen van eigen kennis en vaardigheden, verwijst klanten met medische problemen tijdig door;
 • Houdt professionele afstand tot de klant, ook in emotioneel belastende situaties;
 • Neemt werkprocedures in acht, houdt zich aan afgesproken behandelplannen;
 • Werkt op hygienisch verantwoorde wijze, conform de voorgeschreven culture statements en huisregels.

Recruitment Consultant